Info om ferieavvikling i Sælen menighet
Info om ferieavvikling i Sælen menighet

Ferieavvikling i Sælen menighet!

På grunn av ferieavvikling blir ikke Sælen kirkes e-post lest i perioden fra 22.juli – til 20.august.

Les under for kontakt informasjon til alle ansatte i Sælen kirke.

Vi gjør oppmerksom på at ferien avvikles og ansatte er tilstede ved ulike uker gjennom sommeren.

Henvendelse ang. dåp, vigsel, begravelse/ bisettelse eller behov for kontakt med prest:

Ta kontakt med Kirketorget:  kirketorget.bergen@kirken.no Tlf 55 59 32 10

 

Spørsmål ang. Konfirmanter og Trosopplæring:

Menighetspedagog Anine Mildestvedt:  am367@kirken.no Tlf 55 36 22 16 tilbake fra ferie 21.8.17

Spørsmål ang. utleie av lokaler:

Kirketjener Larissa Ustad: lg754@kirken.no  Tlf 55 59 71 29

Øvrige ansatte: 

Kantor Bjørn Lien: bl646@kirken.no  Tlf 55 36 22 11

Vikarprest Leif-Tore Michelsen: lm672@kirken.no

Res.kap Ketil Nødtvedt: kn693@kirken.no Tlf 55 36 22 13

Sokneprest Frode Øglænd: fo485@kirken.no Tlf 55 36 22 12

Adm.leder Nina Jæger: nj879@kirken.no  Tlf 55 59 71 95 

 

Med vennlig hilsen

Nina Jæger

Administrasjonsleder/ Frivillighetskoordinator

Sælen Menighet